علیرضا فلاح یکشنبه 14 دی 1393 12:03 ب.ظ نظرات ()

روی تخت کلنیک درمانی ، زیر سرم ...
راستی سلامتی چه نعمت بزرگی است !
آدم وقتی می افتد و نمی تواند کاری بکند ، تازه می فهمد عافیت یعنی چه ؟
مثل افتادن در دریا و قدر دانستن کشتی .
و فردای قیامت ، حسرت نعمت و بودن در دنیا ، مزرعه ای که در آن چیزی نکاشتیم ... / 423