مسیر ساری به تنکابن
برای رفتن به دانشگاه و این طلوع زیبای خورشید !
دکتر مجدی خواسته بودند « ادیپ شهریار » را بخوانیم و توی کلاس تحلیل کنیم .
سالها قبل خوانده بودم ولی برای یادآوری نیاز مراجعه مجدد بود . زمان نداشتم و مسیر طولانی را با گوش سپردن به فایل صوتی نمایش کوتاه کردم .
صدای علی عمرانی و اکبر زنجانی قابل تشخیص بود .
برای این متن کلاسیک و البته قصه هولناک با پایان تلخ و تراژیک آن ، حرف داشتم .
توی کلاس ، از استاد پرسیدم ، گناه خود ادیپوس چه بود با آن سرنوشت تلخ و دهشتناک !؟
پاسخ اما ، مرا متقاعد نکرد !
استاد مفسرخوبی است . بیشتر تحلیل می کند. خیلی حرفه ای و‌دقیق ...
البته بعید می دانم خودش قصه نویس یا نمایشنامه نویس باشد !
مانند کسی که مفسر عشق است و احتمالا عاشق نیست !
شاید یک عاشق خودش نداند ، ولی هزار مفسر باید فعل عاشق را تفسیر کنند ! / 431

پ . ن : بعدا از دکتر فیلمنامه کوتاه خوبی خواندم که قرار بود بسازند اما مشغله درس و بحث ، اجازه نداد ! به بهانه کمک در ساخت فیلم ، به دل استاد راه یافتم . اجازه دادند دوستشان داشته باشم . نازنین هستند و فوق العاده . یکبار با اشتیاق از رساله خود در مورد مرحوم عباس کیارستمی گفتند . سخت مشتاقم که بخوانم .

آقای دکتر مجدی یکی از بهترین اساتیدی بودند که این سالها ، در محضرشان تلمذ کردم .