بایگانی‌ ماهانه: مرداد 1385

0

چند می گیری توهین کنی ؟

آقا یا خانم دکتر ! این مردم ، اولا بیمارن که به شما مراجعه می کنند و دوما که بابت این توهین ها و تحقیرهای منشی های شما و رفتار تلخ خود شما ، پول می پردازند. در کجای دنیا به ازای توهین و تحقیر پول پرداخت می شود ؟ راستی یادتان هست ابتدای افتتاح تجارت خانه ! خود ، چقدر تبلیغ می کردید ؟ در ضمن به بیماران خود بفرمایید به این منشی های بی سواد و البته از...